Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Kaliteli Hizmet, Güvenilir Ödeme ve Hızlı Teslimat Güvencesi..

İLETİŞİM

TalentGrid TR Yazılım Teknolojileri Raporu

TalentGrid TR Yazılım Teknolojileri Raporu

Şirketlerin ürün geliştirirken kullandığı teknolojilerin, yazılımcılar için ne kadar önemli olduğuna pek çok defa şahit olduk.
Proje geliştirme aşamasında yazılımcılar, müşterilerin en doğru sonuca ulaşması için en uygun yolu bulmakla ilgilenirler. Bu aşamada, geliştirilen projelerin verimliliği birçok faktöre bağlıdır. Doğru seçilmiş bir teknoloji dizini en önemlisidir.

Teknoloji dizini olarak bahsettiğimiz şey, yalnızca yazılım dili değil, kullanılan uygulamalar, metodolojiler, araçlar gibi birçok faktörün yer aldığı, şirketlerin ‘tech stack’ tercihleri.
Bu tercihleri anlamak, ister bir uygulama ister bir ekosistem olsun, ürününüzün başarısı için oldukça önemlidir.

Bu içgörüden yola çıkarak yayınladığımız Türkiye Teknoloji Dizini ile, Türkiye’de ürün geliştiren şirketlerin tech stack tercihlerini listelediğimiz bir alan yarattık. Stackshare.io gibi globalde başarılı olmuş bir örnekten yola çıkıp, Türkiye özelindeki bir versiyonunu hazırlama fikrini hayata geçirerek, hem yazılımcılar, hem de şirketler için anlamlı bir kaynak yarattığımıza inanıyoruz.

Yazılım teknolojileri
Yazılım Teknolojileri Raporu‘na göre, şirketlerin tech stack tercihleri artık tek bir tool’a dayanmıyor
Her şirketin içerisinde irili ufaklı ürünler oluştukça, şirketler farklı teknoloji tercihleri yaparak, yeni teknolojileri tech stack kullanımları arasına eklemekten çekinmiyor. Bunu programlama dili kullanımından, bulut tercihlerine kadar bir çok farklı noktada gözlemleyebiliyoruz.

Şirketlerin %35’i backend geliştirmesinde Node.JS kullanıyor
Backend geliştirmesinde kullanılan framework ve kütüphaneler arasında Node.Js %35.6’lık bir oranla, en yaygın olarak kullanılan framework ve kütüphaneler arasında ilk sırada yer alıyor. Belli ki şirketlerin çoğu ana ürünlerinde hala legacy teknolojileri tercih etseler de, yan ürün veya modüllerde Node.JS gibi daha yeni dilleri de tech stack’lerine dahil etmişler.

Node.JS’i takip eden diğer 4 framework ise Microsoft teknolojilerinden oluşuyor.


Daha genç şirketler Python ile geliştirmeyi tercih ediyor
TR Yazılım Teknolojileri Raporu’na göre, son 5 yıl içerisinde kurulmuş genç şirketler ürün geliştirirken Backend için daha çok Python ve Node.JS kullanıyor.

Şirketlerin kuruluş yıllarına, yani yaşlarına göre kullandıkları programlama dillerinde, son 5 yıl içerisinde kurulmuş genç şirketlerin backend geliştirmesinde Python kullanmayı tercih ettiği net bir şekilde görülüyor.

Her 2 yeni şirketten 1’i, Backend’ini Python ile geliştirmeyi tercih ediyor.

C# ve Java kullanımı ise, 6 yıldan büyük şirketlerle kıyaslandığında, bu şirketlerde çok daha az. Özellikle Delphi gibi eski programlama dilleri, genç şirketlerin tech stack’inde artık kendine yer bulamıyor.


Frontend’de React açık ara en fazla kullanılıyor
Frontend geliştirmesinde kullanılan programlama dilleri arasında %58.7 ile Javascript başta gelirken, %25.5, yani yaklaşık yarısı kadar kullanım ile Typescript onu takip ediyor.

Javascript framework ve kütüphaneleri arasında kullanım oranlarını karşılaştırdığımızda ise, React’in %81.7 ile açık ara en yaygın olarak kullanılan kütüphane olduğu görülüyor. React’i sırasıyla 38.3 ile Vue.JS, %29.6 ile Jquery ve %27 ile Angular takip ediyor. Next.JS ve BackboneJS gibi görece yeni teknolojilerin yaygınlığı ise henüz düşük seviyede.


Mobil geliştirmede React Native oldukça popüler
iOS, Android ve Native mobil geliştirmelerde kullanılan dilleri incelediğimizde, iOS tarafında Swift’in %62.8 ile artık Objective-C ve SDK’ya göre çok daha fazla tercih edildiği görülüyor.

Android tarafında ise Java hala liderliğini korurken, her 2 şirketten birinin Kotlin kullanması da yeni teknolojilere adaptasyon konusunda anlamlı bir gösterge.

Mobil geliştirmede kullanılan cross platform dillerde React Native kullanımı oldukça yaygın. Cross platform diller kullanarak geliştirme yapan şirketlerin %75’i React Native kullandığını iletiyor. Flutter, Ionic ve Xamarin gibi diller ise henüz yeterince yaygınlaşmış değil.


AWS en çok tercih edilen bulut teknolojisi
Yazılım Teknolojileri Raporu’na göre, bulut teknolojisi kullanımları arasında AWS, şirketlerin %60.7’sinin kullandığı, en çok tercih edilen teknoloji olurken, %36.7 ile Google Cloud onu takip ediyor.

Bu tablodaki en net göstergelerden biri ise, şirketlerin yalnızca tek bir bulut teknolojisi kullanmak yerine, farklı proje veya modüller için birden fazla teknoloji kullanıyor olması. Ürün veya projelerde, aynı anda farklı teknolojilerin kullanılıyor olması, çeşitlilik ve teknoloji adaptasyonu noktasında oldukça olumlu bir gösterge.


Yazılım geliştirme sürecindeki test disiplini henüz yeterince yaygınlaşmış değil
Şirketlerin yazılım geliştirirken kullandığı metodoloji ve uygulamalar arasında Scrum, %62.4 ile en yaygın olarak uygulanan metodoloji. Onu takip eden Code review’u ise, her 2 şirketten 1’i uyguluyor.

Test odaklı disiplinlere baktığımızda ise, Unit testing şirketlerin %41.2’inde uygulanırken, Functional Testing, Test Automation ve TDD gibi disiplinler henüz şirketlerin uygulamaları arasında yeterince yer etmiş değil.