Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Kaliteli Hizmet, Güvenilir Ödeme ve Hızlı Teslimat Güvencesi..

İLETİŞİM

PHP ile Formdan Gelen Verinin Doğruluğunu Kontrol Etme

PHP ile Formdan Gelen Verinin Doğruluğunu Kontrol Etme

Formdan gelen ad, email veya web site adreslerinin geçerli bir giriş olup olmadığını PHP ile kotrol edebilirsiniz. PHP - Ad Doğrulama Aşağıdaki bu kod ile yazılan isimlerin sadece harf içerip içermediğine bakıp doğruluğunu kontrol edebilrisiniz. Eğer yanlışsa ekrana uyarı mesajı verebilirsiniz. $name = test_input($_POST["name"]); if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) { $nameErr = "Only letters and white space allowed"; } PHP - E-mail Doğrulama PHP'nin filter_var() fonksiyonu ile kolay ve güvenli yol ile email adreslerinin doğruluğunu kontrol edebilrisiniz. Eğer yanlışsa ekrana uyarı mesajı verebilirsiniz. $email = test_input($_POST["email"]); if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $emailErr = "Invalid email format"; } PHP - URL doğrulama Girilen adresin doru bir url olup olmadığını kotrol edebilirsiniz. Eğer yanlışsa ekrana uyarı mesajı verebilirsiniz. $website = test_input($_POST["website"]); if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) { $websiteErr = "Invalid URL"; } Buradaki verileri sitenizin kayıt veri kodlarındaki uygun yere ekleyerek kullanabilirsiniz.